Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Tidsbruk

 • Elevsamarbeid via YRE-sidene tar tid og kan gå parallelt med vanlig undervisning over flere uker

Utveksling av resultater på YRE

YRE (Young Reporters for the Environment) er et internasjonalt elevsamarbeid innen miljøarbeid. Dere kan bruk YRE til for å finne samarbeidsklasser fra andre land og utveksle data fra Ecological Footprint Quiz. På den måten kan dere sammenligne eget forbruk med forbruket i andre land.

 

Yound Reporters for the Environment

Litt om mulighetene på YRE (https://www.yre.global/)

 • "Documentation" og "Articles & photos": her finner dere relevant litteratur.
 • "Search a partner": her kan dere søke etter sammarbeidsklasser.
 • "Submit a project": her kan dere legge ut en prosjektbeskrivelse slik at andre klasser kan ta kontakt med dere.
 • Dere kan samarbeide med andre elever på "Chat" og "Notice Board"
 • Det endelige resultatet kan lastes opp på "Submit a project". På denne måten kan andre elever lese hva din klasse har gjort.

Resultater

Elevene kan samle inn data om alle elevene i sin klasse og motta tilsvarende svar fra elevene i samarbeidsklassen(e) og lage presentasjoner av det i form av figurer, tekster, grafiske framstillinger etc. Elevene kan også diskutere med samarbeidsklasser over nettet om det er noe de kan gjøre for å redusere sitt forbruk.

Spørsmål til ettertanke og diskusjon:

 • Hvem har størst ”økologisk fotavtrykk”/forbruk?
 • Er det store forskjeller mellom elevene?
 • Hva kan grunnene til forskjellene være?
 • Hvordan er variasjonen innen samme klasse?
 • Hvordan er variasjonen mellom skolene/landene?
 • Hvordan tror du resultatene ville være for elever i en skole i ”Sør”?
 • Hva er gjennomsnittlig ”økologisk fotavtrykk” i Norge? Og i resten av verden?
 • Bør vi redusere forbruket vårt?
 • På hvilke området kan vi redusere forbruket vårt?
 • Er det noen forbruksmønstre vi kan endre.
 • Hva menes med bærekraftig utvikling?

 

Elever som jobber med YRE

Kommentarer/praktiske tips

Det undervisningsopplegget som er beskrevet her, krever litt forarbeid og oppfølging fra læreren underveis. Prosjektet kan bli tidkrevende, men det gir også mye igjen i form av fornøyde og mer miljøbevisste elever.

Naturfaglig språk

Nettressurser