Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1

Tidsbruk

  • dobbelttime

Ecological Footprint Quiz

Elevene skal svare på en spørreundersøkelse om sitt forbruk av ressurser. Undersøkelsen består av 15 spørsmål om matvaner, type bolig (oppvarming og størrelse), forhold til transport, transportmidler og reiser. Svarene er med på å bestemme hvor mye "natur" elevenes livsstil krever eller sagt med andre ord hvor stort økologisk fotavtrykk de har.

 

Framgangsmåte

1. Gå inn på myfootprint.org

2. Velg Europa, Norge og språk (engelsk)

3. Svar på spørsmålene i undersøkelsen.

Skjermbilde av quiz

 

4. Når svarene er avgitt, får du opp resultatet:

  • Størrelsen på produktivt landareal (globale hektar) som du legger beslag på
  • Den gjennomsnittlige størrelsen på produktivt landareal (globale hektar) som norske innbyggere legger beslag på
  • Antall planeter som kreves hvis alle mennesker har det samme forbruksmønsteret som deg.

Skjermbilde som viser resultatet

5. Lagre/noterresultatet.

6. Samle inn data fra alle elevene i klassen og lag en presentasjon i form av tabeller, grafiske framstillinger, plakater osv. Disse tallene for forbruk av jord  kan danne utgangspunkt for diskusjoner og oppgaver (se neste punkt i undervisningsopplegget).

 

 

 

Kommentarer/praktiske tips

Læreren bør teste ut quizen på forhånd.

Materialer og utstyr

  • PC
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • Økologiske fotavtrykket

Nettressurser

(myfootprint.org)