Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Speilverdenen

I dette forsøket skal du prøve å tegne ved å kun se i et speil.

 

Bildet viser en strek med tre kryss under. Les forsøket for informasjon

  1. Sett forkanten på speilet langs den rette linja. Hvis du skriver med høyre handa, holder du venstre handa over den høyre. Den venstre handa skal hindre deg i å se kryssene på papiret. Du skal bare kunne se kryssene i speilet. Du skal starte i et av kryssene og uten å løfte blyanten tegne deg en rundtur gjennom de to andre kryssene og tilbake til starten. Se så hva de andre har fått til.
  2. Lag flere oppgaver. Prøv dem på deg sjøl. Gi oppgaven til kameraten din og andre grupper.
  3. Tegn først en runding i stedet for kryssene. Du skal følge banen rundt. Husk å skygge med venstre hand.

Hold den hånden du ikke skriver med foran speilet slik at du ikke ser det du tegner på bordet.

 

 

Materialer og utstyr

  • speil
  • blyant
  • plastilin