Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2

Propell

Lag en propell som kan drives av luft eller vann. Hvordan får du den til å gå fort rundt?

Dytt pinnen gjennom en klump med modelleire. Klipp over fire plastskjeer og press dem inn i leiren som vist på figuren. La pinnens ender hvile på noe slik at pinnen lett går rundt. Blås mot propellen. Får du den til å gå rundt? Går den rundt hvis du tar bort en skje? To skjeer som er plassert rett etter hverandre? To skjeer som er plassert lengst fra hverandre? Press alle fire skjeene inn i leiren igjen og sett et plastkar under propellen. Hell en tynn vannstråle mot skjeene. Får du propellen til å gå rundt?

Propellen til venstre drives av luft og den til høyre drives av vann.

Kommentarer/praktiske tips

I Norge har skovlhjul drevet av vann blitt mye brukt til å male korn og til å drive sager. Nå brukes vannkraften mest til framstilling av elektrisk energi. På midten av 1800-tallet fant svensken John Eriksson på å bruke propell til å skyve en båt gjennom vannet, og fra begynnelsen av 1900-tallet ble propeller også brukt i flyvemaskiner. Disse propellene ser litt annerledes ut enn de vi har laget her.

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Teknologi og design
   • lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de virker

Materialer og utstyr

 • Modelleire
 • 4 plastskjeer (store eller små)
 • Strikkepinne/blomsterpinne
 • Plastboks
 • Flaske med vann