Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

 • 10-15 min

Meitemarkens farge

Hvilken meitemark blir matbit for fuglen?

En grønn dørmatte som skal forestille gress blir stødd med garnbiter i mange ulike farger. Garnbitene forestiller meitemarker. Du er fuglen. Forestil deg at du er en sulten fugl  som nærmer seg og begynner å plukke "meitemarkene" som ligger i ”gresset”. Plukk garnbitene raskt og merk deg de som er lettest å se.

 1. Hvilke ”meitemarker” plukket du opp først?
 2. Hvilke ”meitemarker” var vanskelige å se?
 3. Hvilken betydning har fargen for ”meitemarken”og for ”fuglen”?

Faglig forklaring

Garnbitene som er lettest å plukke opp har en kontrastfarge i forhold til det grønne underlaget. Garnbitene som blir igjen har nærmest samme farge som underlaget. Vernefarge betyr liv eller død for mange dyrearter.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene

Materialer og utstyr

 • en grønn dørmatte
 • små garnbiter i alle farger