Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
  • 10-15 min

Sommerfugler og omgivelser

Hvordan er sommerfugler tilpasset omgivelsene?

 

 

 

Sommerfugler. Illustrasjon: Magne Høyberget

Se på tegningene av to norske sommerfugler, a en dagpåfugløye og b en nattpåfugløye.

  1. Kan du forestille deg om hvordan vingemønsteret på oversiden av vingene virker på en sulten fugl?
  2. Kan du undersøke i en dyrebok om vingemønsteret er lik på over og undersiden? Kan du gi en forklaring?
  3. Når sommerfuglene hviler, ser du hvordan vingene er plassert over bakkroppen.
    Dagsommerfugler (c) har vingene rettet opp fra kroppen mens nattsommerfugler (d) har vingene som hviler flat på kroppen. Kan du tenke deg hvilken fordel dag- og nattsommerfugler har av disse to ulike vingestillinger?

 

Sommerfugler. Illustrasjon: Magne Høyberget

Faglig forklaring

Øyemønsteret på oversiden av vingene skremmer vekk insektetende fugler og bidrar til å beskytte sommerfuglene. Vingemønsteret på undersiden er mindre fargerik da fuglene angriper ovenifra. Nattsommerfugler har dessuten svakere farger på begge sider. I hvilestilling, opptar vingene liten plass og gir dermed nesten ingen skygger. Sommerfuglene blir da lite synlige. Om natten er lyset så svakt at nattsommerfuglens mønster går i ett med omgivelsen.

Materialer og utstyr

  • tegninger av sommerfugler