Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
  • 10 - 15 minutter

Sebraer i gresset

Hvordan er sebra tilpasset omgivelsene?

Se nøye på tegningen og merk forskjellen mellom de to sebraer.

Sebra. Illustrasjon: Magne Høyberget

  1. Kan du se hvilken fordel den ene sebraen har i forhold til den andre?
  2. I de afrikanske savanner lever sebraer i flokker. Har sebraer en fordel av stripemønsteret da? Gi en begrunnelse for svaret.
  3. Kjenner du til andre dyr med striper? Hvilke og hvor lever disse?
  4. Hvordan er vernefargene hos norske pattedyr? Gi et par eksempler og fortell hvor de lever?

Faglig forklaring

Sebraer lever i savanner i Afrika og tverrstripene går i ett med det høye gresset. Når en flokk med sebraer er på flukt virker dessuten tverstripene forvirrende på forfølgeren, rovdyret eller predatoren.

For mange dyr er det en fordel å leve i flokk. Flere dyr kan varsle om farer. Når flokken er på flukt blir det som oftest de svakeste som blir tatt. Som medlemmer av hestefamilien er sebraer meget raske og  utholdende dyr.

Det er forholdsvis få planteetende dyr med striper. Okapien lever i tropisk regnskog, men er dessverre en utdøende art. Tigeren er rovdyr og har samme fordel av stripene når den gjemmer seg i gresset før den angriper byttet. 

Hos norske pattedyr er fargen som oftest brunaktig om sommeren. Dyrene er tilpasset vegetasjonen og årstidene i våre tempererte strøk med løvtrær. Blir det mye snø om vinteren, får dessuten mange dyr hvit vinterpels eller hvite fjær hvis det er fugler.

Materialer og utstyr

  • tegning av sebraer