Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

 • 10-15 min

Flyndrefisken i sanden

Hvordan er flyndre tilpasset omgivelsene?

Se nøye på denne tegningen og studer flyndrefisken.

Flyndre. Illustrasjon: Magne Høyberget

Sett opp en liste over flere bygningstrekk som gjør at flyndrefisken blir usynlig på sandbunnen.

 1. Hvordan er fiskens kropp  i forhold til en vanlig fisk?
 2. Hva kan du si om fiskens mønster i forhold til omgivelsene?
 3. Undersøk i en fiskebok om hvordan mønsteret er på begge sider av fisken. Kan du  forklare hvorfor det er en slik forskjell?
 4. Kan du merke noe spesielt med øynene?

Faglig forklaring

Flyndrefiskene generelt er godt gjemt i sanden pga. disse forholdene:

 • Kroppen og vernefargen går i ett med dyrenes omgivelser når fisken hviler på bunnen. 
 • Dyret har uregelmessige flekker.
 • Dyret er flatklemt mot underlaget og danner ingen skygger.
 • Dyret kan i tillegg grave seg ned i sanden.
 • Kroppen er flatklemt slik at den ene siden på fisken peker oppover og fungerer som ryggside. Den andre siden peker nedover og fungerer som bukside. Dette medfører at ryggfinner og bukfinner er på siden av den flate kroppen. De er til stor hjelp når fisken raskt skal dekke seg med sand. Øynene ligger også på oversiden samtidig som de er plassert på en forhøyning på hodet for å rekke såvidt over sanden der den lurer sitt bytte.

Materialer og utstyr

 • Tegning av flyndre