Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

  • 1 - 3 timer

Smelter under, fryser over

Vi skal trekke et tynt nylonsnøre (en tynn koppertråd e.likn) gjennom isklumpen uten å dele isen i to. Isen er like hel etterpå.

Vi fyller en literkartong med vann og setter den i fryseren natta over. Etter å ha fjernet kartongen legger vi isklumpen mellom to bord. Nylonsnøret blir bundet til en passe stor ring som går gjennom hanken på spannet og rundt isklumpen. Spannet, som breddfullt tok 3 L, blir fylt med vann, og under setter vi en bøtte for å samle opp sølevann.

Nylontråden har gått gjennom hele isklumpen, og vannspannet har falt

 

Vannspannet henger i en nylontråd som går over isklumpen

 

 

 

 

 

 

 

 

Resten av prosessen består i at vi ser på oppstillingen en gang i mellom. Den tok med dette utstyret nesten 3 timer. Nylonsnøret eter seg nedover gjennom isen, men isen holder seg likevel sammenhengende på oversida. Når lasten (bøtta) til slutt faller av, ligger isklumpen like hel igjen.

Faglig forklaring

Is under stort trykk smelter lettere enn is under lite trykk. Når vi bruker et tynt snøre rundt isklumpen og stor last, blir det høyt trykk like under snøret. Derfor smelter isen til vann på undersida av snøret. Dette vannet flytter seg til oversida av snøret. Der er det vanlig trykk, og vannet fryser til is igjen. Det er altså bare rundt snøret at det er et lite skikt med vann. Prosessen går fortere dess tynnere snøre og dess større last vi bruker. Med et 5 liters spann, hadde prosessen kanskje tatt under en time.

Kommentarer/praktiske tips

Isbreene på Sydpollandet og på Grønland kan bli kilometertjukke. Under dem blir det stort trykk og det kan hende det danner seg vann som isbreene flyter på.

Materialer og utstyr

  • Isklump frosset i melkekartong
  • To krakker e.likn. til å legge isen på
  • Tynt nylonsnøre e.likn.
  • Last på minst 3 kg
  • Bøtte til å søle i