Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • biologi 1
 • biologi 2
 • fysikk 1
 • fysikk 2
 • kjemi 1
 • kjemi 2
 • geofag x og 1
 • geofag 2
 • teknologi og forskningslære x og 1
 • teknologi og forskningslære 2

Kople ord og bilde

Denne aktiviteten kan du lett tilpasse til andre tema ved å velje andre omgrep og bilde.

Del ut bilde- og ordkort til kvart elevpar.

Be elevane bli einige om kva for omgrep (her eigenskapar) dei vil kople til kva for bilde. For eksempel kan «gjennomsiktig» og «hard» koplast til bildet av diamant eller isbitar. Presiser at det kan vere fleire omgrep/eigenskapar som passar til same bilde og fleire bilde som passar til same eigenskap.

Be elevane velje ut eitt bilde med tilhøyrande omgrep/eigenskapar som dei skal grunngi i plenum.

Kople ord og bilde