Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • biologi 1
 • biologi 2
 • fysikk 1
 • fysikk 2
 • kjemi 1
 • kjemi 2
 • geofag x og 1
 • geofag 2
 • teknologi og forskningslære x og 1
 • teknologi og forskningslære 2

Ordkoplingar

Denne aktiviteten kan du bruke i ulike tema ved å velje andre omgrep.

Del ut ordkorta til elevpar. Be elevane trekke to ordkort og notere ned ein påstand som inneheld begge desse orda. 

Be elevane tenke gjennom og diskutere om dei er einige i påstanden.

La elevane gjenta prosedyren med nye ord.

Be elevpara bli einige om ein påstand dei vil dele med dei andre og grunngi kvifor dei er einige eller ueinige i påstanden. 

La kvart elevpar dele ein av påstandane dei har laga, og be dei grunngi kvifor dei er einige/ueinige i påstanden.