Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • biologi 1
 • biologi 2
 • fysikk 1
 • fysikk 2
 • kjemi 1
 • kjemi 2
 • geofag x og 1
 • geofag 2
 • teknologi og forskningslære x og 1
 • teknologi og forskningslære 2

Velg et bilde

Denne aktiviteten kan lett tilpasses ulike tema ved å velge andre bilder. 

Vis bildene til elevene. Be dem velge et bilde som de mener illustrerer noe viktig ved begrepet energi (eller et annet begrep).

La elevene to og to fortelle hverandre hvorfor de valgte akkurat dette bildet.

Etterpå skal de fortelle ei større gruppe hvorfor samarbeidspartneren valgte sitt bilde:

 • Hver elev forteller hvorfor partneren valgte akkurat dette bildet.
 • Hver gruppe skal nå velge ett av bildene som de mener illustrerer noe viktig ved begrepet energi.

Energibilder

Kommentarer/praktiske tips

Bildene (så mange du vil) kan skrives ut eller gjøres tilgjengelig for elevene digitalt. 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på (KM841)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)