Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Tidsbruk

 • 35–45 minutter

Illustrer en smittekjede

Her engasjeres elevene først ved å lese om Tyfoid-Mary, en tragikomisk historie om hvordan hun var bærer av sykdommen tyfus og smittet mange mennesker. Videre gjør elevene en smittekjede-aktivitet, som er en slags detektiv-oppgave der oppgaven er å finne ut hvem av elevene som var «smittebærer». 

Forberedelse og utstyr

 1. Skriv ut historien om Mary Mallon til hver elev (eller den kan leses digitalt)
 2. Finn fram utstyr til smittekjedeforsøket.
 3. Nummerer hanskene. Bruk en tusj og skriv på oversiden av hansken.
 4. Ett av eppendorfrørene fylles med UV-pulver. De andre fylles med maisennamel eller annet pulver med omtrent samme farge.
 5. Gjør klar smittekjedeskjemaet, fyll inn nummer i venstre kolonne (så mange som antall elever).

Gjennomføring

Mary Mallon. Del ut historien om Mary Mallon og leseoppdraget til hver elev:

 1. Beskriv smittekjeden fra smittekilden til personen som blir syk. Tegn, skriv eller forklar.
 2. Hva kunne vært gjort for å hindre smitten av Salmonella Typhi og utbrudd av sykdommen tyfus?

Smittekjedeforsøk. Vis smittekjedeskjemaet.

 1. Be elevene ta på seg hansken på høyre hånd.
 2. La elevene dryppe noen dråper glyserol i hansken og gni det godt inn.
 3. Del ut ett eppendorfrør til hver elev og merk deg hvem som får røret med UV-pulveret i.
 4. Be elevene helle innholdet i eppendorfrøret i håndflaten og gni det utover sammen med glyserolen. Si at det nå er det klart for håndhilsing.
 5. Første hilserunde: Si at når du gir klarsignal, skal alle finne én medelev som de håndhilser på og notere ned nummeret på personen.
 6. Andre hilserunde: Ved neste klarsignal skal alle finne en ny person som de håndhilser på og notere ned nummeret.
 7. Tredje hilserunde: Alle finner en ny person som de hilser på og noterer ned nummeret.
 8. Be elevene holde fram den hanskekledde hånda for å se hvem som har blitt «smittet». Dette gjøres ved å lyse på hanskene med UV-lampa. De hanskene som har vært i kontakt med UV-pulver, vil nå lyse blått.
 9. Finn fram smittekjedeskjemaet og skriv en S ved de numrene som var «smittet».
 10. Alle elevene går etter tur fram og fyller inn ved sitt nummer i skjemaet: nummeret på første, andre og tredje kontakt.
 11. La elevene samarbeide i smågrupper, og gi dem 5–10 minutter til å finne ut hvem det var som var smittebærer i forsøket.
 12. Hvis elevene står fast, gi hint om hvordan de kan eliminere ett og ett nummer for å komme nærmere svaret.

Oppsummering. Oppsummer hvordan det gikk an å komme fram til smittekilden. Diskuter i fellesskap:

 • Hvor mange hadde fått smitten når alle hadde hilst på tre personer?
 • Hvor mange kunne teoretisk ha blitt smittet hvis det hadde vært tre hilserunder til?
 • Hva skal til for å bryte en smittekjede?
 • Hva kan man gjøre for å hindre smitte av mikroorganismer?

 

Faglig forklaring

Gjennom tre hilserunder kan maksimalt åtte personer bli smittet. For hver hilserunde kan antall smitta maksimalt øke med en faktor på 2. Antallet blir mindre hvis noen som er smitta fra før hilser på hverandre.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar (KM768)
   • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk (KM778)
  • 10. trinn
   • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon (KM843)
   • beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner betyr for folkehelsen (KM809)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring (TT1)

Materialer og utstyr

 • engangshansker (én til hver elev)
 • UV-pulver
 • UV-lampe 
 • maisennamel eller annet pulver med omtrent samme farge
 • glyserol
 • dråpeteller
 • eppendorfrør eller lignende til å ha veldig små mengder UV-pulver/maisennamel i