Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Det geometriske året

For en del år tilbake kom jeg i prat med en kollega om vårt geometriske bilde av året og uken. Selv om vi forestilte oss årets form på forskjellig måte, ble vi overrasket over hvor likt vi likevel tenkte. Noen år senere stilte jeg det samme spørsmålet til noen barn, og oppdaget at alle hadde de en geometrisk forestilling av året. Det viste seg imidlertid at få eller ingen hadde like bilder.

Tegn året

Be elevene om å tegne året slik de føler at det er. Det er viktig at de ser inn i seg selv og tegner året slik de opplever det inne i hodet sitt. Utfordre dem også til tegne uken og sette «rett» farge på dagene. La dem forsøke å forklare hvorfor året deres ser akkurat slik ut.

det geometriske året

 

Det er interessant å se hvordan noen har en lineær forestilling av året, mens andre betrakter tiden som noe som gjentar seg i det uendelige. Legg spesielt merke til tegningen nederst til venstre, hvor tiden er formet som en spiral, med en omdreining per år. De seneste årene oppfattes som lengst, mens årene fra tidlig barndom svinner hen inn mot sentrum og fødselstidspunktet. Tegningen av året nederst til høyere, antyder at året er bredest på sommeren og innsnevres ved nyttårstider. Vi kan bare fundere på om dette kommer av lengden av dagslyset.

Som nevnt er det ikke bare barn som har slike geometriske forestillinger om året. Jeg stilte samme spørsmål på et halvdagsseminar for førskolelærere, og også de hadde klare forestillinger om hvordan året så ut. De fleste av oss har behov for å lage oss geometriske analogier for abstrakte fenomener.

Tenk bare på hvordan en foredragsholder ordner ting i bokser forbundet med piler for å illustrere en abstrakt struktur. Det kan se ut til at vi har en tendens til å geometrisere og ordne tilværelsen rundt oss.

Oppgaven og teksten er hentet fra boka Den matematiske krydderhylle av Nils Kristian Rossing.

Les mer

Claudia Hammond (2012). Unlocking the mysteries of time perception.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag (KM770)
   • beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda (KM803)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)

Tema