Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
 • naturfag
 • teknologi og forskningslære x og 1
 • teknologi og forskningslære 2
 • valgfaget teknologi i praksis

Lag en RGBH-lykt

Lag en enkel LED-lykt med Rød, Grønn, Blå og Hvit lysdiode; en RGBH-lykt. Denne enkle lykten kan brukes til å demonstrere additiv fargeblanding, induserte farger og fargede skygger. 

Oppbygging – montering av mikrobrytere

RGBH 2 1) Sett inn alle mikrobryterne (S1, se bilde) på kortets overside (komponentside). Bryteren kan plasseres på to måter, begge fungerer like bra. Lodd fast alle fire beina til samtlige brytere på kretskortets bakside (loddeside).

    
Montering av motstander
RGBH 3 2) Alle motstandene er like. Bøy dem slik at avstanden mellom beina er ca. 1,5 cm.

3) Sett motstandene ned i hullene, på hver side av rektanglene (R1, se bilde).

RGBH 4
4) Sett inn lysdiodene fra venstre mot høyre: rød, grønn, blå og hvit. NB: Det lengste beinet skal i hullet som er merket +.

RGBH 5

 

5) Bruk tynn ledning eller de avklipte beina fra motstandene til å koble sammen alle pluss- og alle minustilkoblingene på kortet.

RGBH 6

RGBH 7

 

6) Koble batterikontakten til + og ‒ på kortet. Rød ledning skal kobles til + og sort ledning til ‒.

 

 

7) Batterikontakten legges ut til siden for å kobles til batteriet.

RGBH 8

RGBH 9

 

 

8) Sett en dobbeltsidig tape på toppen av batteriet.

 

 

9) Press kretskortet ned mot tapen slik at det sitter godt fast til batteriet. Pass på at undersiden av kretskortet ikke berører metallkapselen rundt batteriet. RGBH-lykta er nå ferdig.

RGBH 10

Bruk av RGBH-lykta

Ved hjelp av mikrobryterne kan vi tenne hver lysdiode individuelt. På denne måten kan vi kombinere fargene som vi ønsker.

Ofte vil vi ha behov for at lyskjeglen fra de enkelte lysdiodene skal falle over hverandre.

Plasseringen av lysstrålene kan justeres ved å bøye litt på beina til lysdiodene.

RGBH 11 På bildet til høyre ser vi blandingen av rødt, grønt og blått lys. Den grønne og den blå lysdioden er noe kraftigere enn den røde som også har en smalere stråle. Likevel ser vi at blandingen av de tre fargene gir nesten hvitt i sentrum.

 

Litteratur

Nils Kr. Rossing (2008), Fysikkeksperimenter – for bruk i skolen, Tapir akademisk forlag
Nils Kr. Rossing (2012), Illusjoner – du tror det ikke når du har sett det, ViT forlag

Det opprinnelige byggesettet er utviklet av Magne Hognestad ved Jærmuseet.

Materialer og utstyr

Til denne lykten trengs:

 • 4 kretskort – sammenhengende
 • 4 motstander på 300Ω (oransje, sort, brun)
 • 4 mikrobrytere
 • 1 9V-batteri (LR6)
 • 1 dobbeltsidig tape (2,5 x 4 cm)
 • 1 batterikontakt
 • 6 ledninger (6 x 2 cm)
 • 1 rød lysdiode (lyssterk)
 • 1 grønn lysdiode (meget lyssterk)
 • 1 blå lysdiode (meget lyssterk)
 • 1 hvit lysdiode (meget lyssterk)
 • 1 plastpose med byggebeskrivelse

 

RGBH 1

Byggesettet kan kjøpes hos Jærmuseet. En pakke med utstyr til 10 lommelykter koster kr. 250,- u/MVA + frakt. Batteri er ikke inkludert.