Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tannhjul og trinser

Tannhjul og trinser overfører bevegelse på ulike måter.

La elevene samarbeide to og to. Del ut to tannhjul av ulik størrelse og to akslinger. Be elevene fest én aksling i hvert hjul og legge hjulene inntil hverandre på bordet. Elevene skal nå få begge hjulene til å bevege seg ved bare å bevege én av akslingene. Be dem observere og beskrive bevegelsen til de to tannhjulene. Hvilket tannhjul roterer raskest?

Del ut to trinser og en strikk/reim. Be elevene koble sammen trinsene ved hjelp av strikken. Hvordan beveger trinsene seg i forhold til hverandre? Kan de få til motsatt bevegelsesretning?
 
Spør elevene hvordan de vil beskrive bevegelsen til et sykkelkjede.

Faglig forklaring

Tannhjul: To tannhjul som er knyttet sammen vil rotere motsatt vei av hverandre. Jo flere tenner, jo saktere går hjulet rundt. Hvis det største hjulet har dobbelt så mange tenner som det minste, vil det rotere én gang rundt når det minste roterer to ganger. 

tannhjul rotasjon

Trinse: To skiver som er knyttet sammen med en reim, vil rotere i samme retning. Reima drar skivene i samme retning. Hvis reima krysses (som et åttetall), vil trinsene rotere i motsatt retning. 

trinse rotasjon

Kjedet på en sykkel er knyttet til tannhjul, men kjedet fungerer som reima på to trinser. De to tannhjulene roterer derfor i samme retning. 

sykkelkjede

 

Materialer og utstyr

  • tannhjul
  • akslinger
  • trinser
  • strikk