Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Sykkelen som et system

Vis fram en sykkel for elevene.

sykkel i klasserommet Be elevene observere sykkelen. Hvilke deler består den av? Be elevene notere de ulike delene og hva slags form disse har. La elevene diskutere to og to hva de mener er funksjonen til de ulike delene. Hvordan henger form og funksjon sammen? 

De ulike sykkeldelene settes sammen til én sykkel, sykkelen er et system. Et system er bygd opp av ulike deler som hver har sin oppgave. Pedalene på en sykkel får tannhjulet til å gå rundt. Når tannhjulet går rundt, går også kjedet rundt. Og når kjedet går rundt, beveger bakhjulet seg, som igjen dytter hele sykkelen framover. 

Bevegelsestyper

 • lineær bevegelse
 • rotasjonsbevegelse
 • pendelbevegelse
 • resiprok bevegelse (fram og tilbake)

Hvilke bevegelsestyper finner vi i en sykkel/syklist? La elevene først tenke gjennom for seg selv, deretter dele forslagene sine to og to og til slutt oppsummere i plenum ( tenk–par–del ).

Faglig forklaring

Sykkelen består av:

 • forhjul
 • bakhjul
 • pedaler
 • bremser
 • ramme
 • kjede
 • tannhjul
 • styre
 • sete

Bevegelsestyper (for eksempel):

 • Hele sykkelen beveger seg lineært framover, kjedet beveger seg lineært.
 • Hjulet roterer.
 • Styret svinger fra side til side – pendelbevegelse.
 • Bremser i bruk vil ha en resiprok bevegelse.