Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • kjemi 1

Modell som viser dynamisk likevekt

Hensikten med modellforsøket er å illustrere dynamisk likevekt. 

Med de metodene som er tilgjengelige i skolen (og var tilgjengelig for Guldberg og Waage) er det ikke mulig å måle direkte at en kjemisk likevekt er dynamisk, dvs at utgangsstoffene stadig reagerer og gir produktene samtidig som produktene reagerer og gir utgangsstoffene. I stedet må vi bruke metoder som kan måle levetiden på de molekylene som deltar i reaksjonen.

Fyll den ene boksen ¾ full med (farget) vann og sett et merke på boksen, så høyt som vannet står. Sett den andre boksen, som skal være tom, ved siden av. Hold måleskjeene i hver sin hånd og øs med en måleskje fra hver boks samtidig, og tøm over i den andre. NB! Det er viktig å øse på samme måten hele tiden, selv om det ikke er noe å øse fra eller om måleskjeene ikke blir helt fulle.

Fortsett å øse til vannivået i de to boksene ikke lenger endrer seg. Uansett hvor lenge øsingen fortsetter, vil ikke vannivået i boksene endre seg. Likevekt er nådd.

Størrelsen på måleskjeene illustrerer reaksjonsfarten. Mengden vann i boksene er et bilde på konsentrasjonen av utgangsstoffer og produkter. «Forsøksbetingelsene» kan endres ved å endre mengden vann i starten og størrelsen på måleskjeene. Før øsingen starter, kan du gjette vannivåene ved likevekt i de to boksene (hypoteseformulering). Lag en plan for undersøkelsene du vil gjøre, gjennomfør planen og noter resultatene.

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Språk og modeller i kjemi
   • gjøre rede for forhold som påvirker reaksjonsfarten
   • gjøre beregninger på kjemiske likevekter og drøfte likevektene

Materialer og utstyr

til to elever:

 • 2 gjennomsiktige plastbokser (1 liter)
 • 2 ulike måleskjeer, 1 ts og 1 ss (eller 1 ss og 1 dL)
 • vann
 • evt konditorfarge