Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • biologi 1

Disseksjon av innvoller fra gris eller sau

I denne øvelsen studerer vi anatomien til innvoller og hvilke funksjoner de har i fordøyelsen. Forsøk knyttet til gallesalter, bukspyttkjertel, tarm og magesekk blir enklere å snakke om når elevene også kan se. Vi ser på ulike deler av i fordøyelseskanalen hos en gris.      

disseksjon 25

 1. Prøv å legge slaktet like strukturert som det ofte fremstår i lærebøkene. 
 2. Observer og tegn det utvalgte materialet. Kjenn på konsistensen. 
 3. Undersøk magesekken – det muskulære og formen på den. Pek på trekk som viser at den er tilpasset sin funksjon. 
 4. Undersøk tynntarmen – kutt et stykke og se på et tverrsnitt. Snitt en tynn del og legg dette i fysiologisk saltvann. Legg det under lupen og se om du kan se mikrovilli. Hvilken funksjon har disse? 
 5. Undersøk bukspyttkjertelen – form og farge. Kan du se de Langerhanske øyene?

 

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Den unge biologen
   • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil
  • Funksjon og tilpassing
   • samanlikne bygning og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskiljing, sett i samanheng med tilpassing til ulike levevilkår

Materialer og utstyr

• innvoller fra slakt 
• fysiologisk saltvann 
• lupe og mikroskop 
• hansker
• skalpell 
• pinsett 
• disseksjonskar

Er del av