Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Luftmotstand

Galileo Galilei (1564-1642) kom fra Pisa i Italia, en by som også er kjent for sitt skjeve tårn. Var det i det han fant loven som sa at alle ting faller til jorden i samme fart? Det er temaet for dette videoklippet fra NRK.

Luftmotstanden bremser imidlertid farten til lette, store ting. Men hva skjer i lufttomt rom?

 

Sendt: 11. feb 1987

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon

Nettressurser

(nrk.no)