Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Vannet fordamper og kondenserer

Utforske 

Hell smeltevannet tilbake i gryta og sett det over varmekilden igjen. Følg med på hva som skjer. Hvor blir det av vannet som fordamper? Kan det bli vann i flytende form igjen?

Hold et kaldt glass på skrå over vanndampen. Følg med på hva som skjer. 

Forklare

Hva skjedde med vanndampen når den traff glasset? Små dråper legger seg på glasset (dugg) og etter hvert som dråpene renner sammen blir det større dråper. Til slutt faller de ned som regn. 

Hva heter det når vann går fra flytende form til gassform? Fra fast form til flytende form? Kan du forklare hva en faseovergang er? Her introduseres begrepene fordampe og kondensere og vi ser at vann som fordamper kan kondensere og komme tilbake til flytende form igjen. Dette er en del av vannets kretsløp.

Utvide

Spørsmål til videre refleksjon kan være:

Er det bra at vannet kan fordampe? Hva hadde skjedd hvis ikke det var mulig? 

Hva hadde skjedd om ikke vannet kunne kondensere? Vil den totale mengden vann på jorda endre seg i løpet av mange år? Begrunn svaret. Hva tror dere skjer hvis isen på polene smelter? 

De fleste elever har hørt om global oppvarming og har tanker om hva som vil skje dersom isen på polene våre smelter. Ved å lage to modeller av henholdsvis Nordpolen og Sydpolen kan partikkelmodellen kobles til klimautfordringene som verden står ovenfor. Den videre beskrivelsen tar utgangspunkt i disse to modellene.

Materialer og utstyr

  • vann
  • varmekilde som stormkjøkken, primus eller bål
  • gryter til å ha på varmekilden
  • glass 

Er del av