Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10

Perimeter for å undersøke synsfeltet

Test ditt synsfelt. Knytt informasjonen om synsfeltet til trafikksikkerhet.

 

Bruk av perimeter

 1. Tre elever arbeider sammen og bytter oppgaver etter hver runde.
 2. To elever setter seg på hver sin side av et bord. Den ene er forsøksperson, den andre er kontrollør.
 3. Forsøkspersonene lukker venstre øye og stirrer med høyre øye mot nesetippen til eleven på andre siden av bordet.
 4. Den tredje eleven skal dreie en av bokstavbrikkene langsomt innover (fra høyre side) til brikken blir synlig for forsøkspersonen. Forsøkspersonen skal stirre rett fram og ha venstre øye lukket hele tiden. Vinkelen måles når brikken blir synlig.
 5. Fortsett å dreie videre til forsøkspersonen kan lese bokstaven. Noter vinkelen nå.
 6. Gjenta undersøkelsen for venstre side. Da skal høyre øye være lukket og venstre være åpent.
 7. De andre i gruppa utfører undersøkelsen etterpå.
 8. Prøv deretter det samme med de fargete lappene. Noter hva dere observerer.
 9. Hva betyr disse resultatene for trafikksikkerheten?

Faglig forklaring

Når vi er ute i trafikken, er det viktig at alle sansene våre er skjerpet. Synet er den viktigste sansen vi har. Over 80 % av inntrykkene vi får utenfra, oppfattes med synssansen.

Synsfeltet er det vi ser uten at vi beveger blikket eller vender på hodet. Tenker vi oss at vi ser rett frem, vil synsfeltet være på ca. 180° i samme plan som flaten vi står på. Midt i dette feltet, om lag 3-5°, har vi det som kalles sentralsyn eller skarpsyn. Det er skarpsynet vi bruker når vi leser. I synsfeltet utenfor skarpsynet, som vi kan kalle sidesynet, er både synsskarpheten og fargesansen nedsatt.

Hvis vi ser rett frem og det plutselig er noe i sidesynsområdet som beveger seg, vil hjernen gi beskjed om å rette blikket mot det som har beveget seg. Smart, ikke sant? Det som skjer, kan vi kalle en varslingsrefleks. Vårt effektive synsfelt er på 180°, selv om vi altså ser skarpt bare 3-5°.

Vårt effektive synsfelt begrenses så snart vi beveger oss i forhold til det vi ser utover. Jo høyere fart vi har, desto mindre effektivt synsfelt får vi fordi varslingsrefleksen begrenses. Her er noen eksempler på hvor stort vårt effektive synsfelt er når vi har forskjellig fart i forhold til det vi ser på:

 • Fart 20 km/h gir et effektivt synsfelt på ca. 125°
 • Fart 40 km/h gir et effektivt synsfelt på ca. 100°
 • Fart 60 km/h gir et effektivt synsfelt på ca. 55°

Materialer og utstyr

 • Et perimeter eller en tråd omtrent like lang som armen din
 • Tre lapper med bokstaver som er ca. 1 cm høye
 • Tre lapper med grønn, rød og blå farge
 • Stor gradskive (tavlegradskive) eller en kopi av en stor gradskive på en stiv papplate