Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Tryll bort begerglaset

Korleis kan eit begerglas tilsynelatande bli borte?

Læringsmål

Elevane skal 

 • erfare at det vi ser heng saman med korleis lyset blir reflektert og brote

Gjer dette forsøket som eit demonstrasjonsforsøk for elevane:

Sett det minste begerglaset oppi det største.

Hell olje i det minste glaset. Fortsett også når det renn over, heilt til oljen har dekt det minste begerglaset. 

Spør elevane kva dei ser [glaset oppi olja blir usynleg]. Spør kva dei trur kan vere grunnen til dette [lyset i olja og glaset blir brote omtrent likt, slik at vi ikkje ser kantane på glaset]. 

Begerglass i olje Begerglass

 

Faglig forklaring

Brytningsindeksen til olja og glaset er omtrent den same. Derfor blir glaset usynleg når det står oppi olja, vi kan berre ane konturane dersom vi ser nøye etter. Når glaset og det rundt har same optiske eigenskapar, er det ingen flater som reflekterer eller bryt lyset. Dersom elevane hadde hatt same eigenskapar som luft, ville dei ikkje vere synlege for læraren!! 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • Vg1 SF
   • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper (KM817)
  • Vg3 Påbygging
   • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper (KM733)
  • Vg1 IM
   • beskrive ulike typer elektromagnetisk stråling og gi eksempler på hvordan stråling benyttes i trådløs kommunikasjon (KM756)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Materialer og utstyr

 • eit stort begerglas
 • eit lite begerglas som kan settast ned i det store begerglaset
 • rapsolje

Tema

Nettressurser