Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Tryll bort begerglaset

Korleis kan eit begerglas tilsynelatande bli borte?

Læringsmål

- erfare at det vi ser heng saman med korleis lyset blir reflektert og brote

Sett det minste begerglaset oppi det største. Hell olje i det minste glaset. Fortsett også når det renn over, heilt til oljen har dekt det minste begerglaset. 

Kva ser du? 

Begerglass i olje Begerglass

 

Faglig forklaring

Brytningsindeksen til olja og glaset er omtrent den same. Derfor blir glaset usynleg når det står oppi olja, vi kan berre ane konturane dersom vi ser nøye etter. Når glaset og det rundt har same optiske eigenskapar, er det ingen flater som reflekterer eller bryt lyset. Dersom elevane hadde hatt same eigenskapar som luft, ville dei ikkje vere synlege for læraren!! 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Materialer og utstyr

 • eit stort begerglas
 • eit lite begerglas som kan settast ned i det store begerglaset
 • rapsolje

Tema

Nettressurser