Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • biologi 1

Kjøleskap og mat – sjekk temperaturen!

Temperaturen har stor betydning for bakterievekst og dermed innvirkning på matens holdbarhet og trygghet. Undersøkelser viser at mange kjøleskap har høyere temperatur enn under +4 °C, som anbefales.

Denne aktiviteten går ut på at elevene sjekker temperaturen i kjøleskapene hjemme og eventuelt på skolen. Ofte er temperaturen for høy, og displayet på nyere kjøleskap kan vise lavere temperatur enn det som er riktig. Temperaturen har betydning for veksten av bakterier. Kanskje kan man ved enkle grep senke temperaturen i kjøleskapet og dermed få tryggere mat med lengre holdbarhet.

Kjøleskap og mat - sjekk temperaturen!1  

Hensikt 

 • Få kunnskap om riktig kjøletemperatur for oppbevaring av mat
 • Forstå koblingen mellom temperatur og vekstområder for bakterier som kan gi sykdom via mat.
 • Få tryggere mat i hjemmene ved at man justerer og senker temperaturen i kjøleskapene. Noen få grader kan gi bedre kvalitet og holdbarhet.
 • Vise at man ikke uten videre kan stole på målinger og undersøkelser. Kalibrering og lik metode for målingene må til for å sikre at man måler korrekt temperatur.

Aktiviteten

Hvis skolen har egne termometre kan disse kalibreres i fellesskap. Kalibrering av termometre har til hensikt å sikre at den temperaturen vi måler er korrekt. Nummerer gjerne termometerne og lag et skjema hvor man kan registrere kalibreringen (se vedlagt skjema i høyre marg). Kalibrering bør skje på det temperaturområdet som er aktuelt for målingen. Siden målingene som skal utføres på kjøletemperatur kan man her benytte isvann, som skal være 0 grader C. Vent på stabil temperatur, les av og registrer eventuelt avvik fra 0 grader på hvert termometer. Et avvik på +/- 0,5 °C er akseptabelt.

Spørsmål

 • Har kjøleskapene anbefalt temperatur mellom 0 og +4 °C?
 • Hvilke konsekvenser kan det få at kjøleskapet har for høy temperatur?
 • Se på vekstområdene for de sykdomsfremkallende bakteriene og vurder betydningen for økt risiko.

Regneoppgave

Veksthastigheten til Listeriabakterien i to like matvarer:
Disse oppbevares ved +4 °C og +8 °C. Listeriabakteriene deler seg en gang hver 12. time ved +4 °C, og hver 6. time ved +8 °C.

 • Hvor mange Listeriabakterier vil maten inneholde etter 5 dager ved de to forskjellige temperaturene?

Faglig forklaring

De fleste bakterier i mat er ikke farlige, men de kan ødelegge matens kvalitet og forkorte holdbarheten. De fleste bakterier har vekstområder mellom +5 °C og +40 °C.

De sykdomsfremkallende bakteriene trives best ved +37 °C som er vår kroppstemperatur, men kan vokse langsommere på lavere temperaturer. Med riktig og lav temperatur i kjøleskapet reduserer man risiko for at maten kan gi sykdom, samtidig som man forlenger holdbarhet for maten.

Kjøleskap og mat - sjekk temperaturen!2

 

Kommentarer/praktiske tips

Lag en felles rutine for hvordan dere skal måle temperaturen i kjøleskapene, slik at det blir likt hos alle. Det kan f. eks. være at dere setter termometeret i et glass vann over natten i kjøleskapet og leser av morgenen etter. Bestem også hvor i kjøleskapet dere skal måle. Det kan være midt i, øverst eller nederst. Temperaturer noteres ned for felles gjennomgang. Husk også å notere hva som står på displayet på kjøleskapet hvis det finnes. Sjekk alle temperaturene og se på variasjoner.

En niendeklasse som gjorde dette forsøket i 2011 fant en gjennomsnittstemperatur på hele + 8 °C.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar (KM831)
   • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger (KM832)
   • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon (KM843)
   • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp (KM824)
  • Vg1 SF
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM760)
  • Vg1 BA
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM703)
  • Vg1 EL
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM710)
  • Vg1 FD
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM726)
  • Vg1 HS
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM687)
   • drøfte hvilken betydning mikroorganismer har for kropp og helse (KM698)
  • Vg1 DT
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM747)
  • Vg1 NA
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM684)
  • Vg1 RM
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM691)
   • gjøre rede for mattrygghet og betydningen av mikroorganismer i matproduksjon, for driftshygiene og ved håndtering av mat (KM694)
  • Vg1 SR
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM740)
  • Vg1 TP
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM719)