Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

  • Ute

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 15 - 30 min

Renner vannet ut?

Hvor høyt kan man heise midten av slangen uten at vannet renner ut?

Fyll i vann uten luftblærer

Man kan være tre om dette forsøket. Noen av oss mener det er best å være to. Bruk en slange på 4 m, eller dobbelt så lang. Helst skal den være gjennomsiktig, men forsøket går med en ugjennomsiktig hageslange også. Fyll slangen helt med vann, det må ikke være noen luftblærer i den. Slangen ligger til å begynne med på bakken med de to endene litt høyere opp. To av deltakerne tar nå tak i hver sin ende av slangen. (Det kan også være én person som holder en slangeende i hver hand.) De skal holde åpningene oppover og i samme høyde. Den tredje personen tar midt på slangen og går oppover en stige, eller heiser midten opp med et tau fra et vindu. Det må være bøy på slangene nederst så åpningene er oppover. Det er nok vann i slangen til at vannet syns nede i bøyen. Hvis den er gjennomsiktig kan alle se det. Vannet stiller seg inn i samme høyde i bøyene ved slangeåpningene. Hvis den ene enden kommer for lavt, går det galt. Da tømmer slangen seg. Hvor høyt opp kan man heise midten av slangen, uten at vannet renner ut?

Faglig forklaring

Vannet renner ikke ut

Vannmolekylene holder seg fast i hverandre. Tenk på en kjetting som henger løst over et hjul. Hvis det er like mye kjetting på hver side, renner ikke kjettingen av. Sånn er det med vannet også. Hvis høyden er den samme i de to bøyene renner ikke vannet til noen av sidene. Med det utstyret vi bruker, kan man nok bruke 10 m lange slanger og komme 5 m opp på midten, uten at vannet renner ut. Men kommer du enda høyere opp, danner det seg kanskje dampbobler i slangen og vannet faller fra hverandre. Selv lenkene i en kjetting blir revet i stykker hvis høyden blir for stor.

Kommentarer/praktiske tips

I trær er det så tynne rør at de kan være hundre meter høye vannsøyler uten at det danner seg gassblærer.

Materialer og utstyr

  • Vannslange
  • Vann