Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 30–45 min

Laserlys i smal sprekk

Lys er også bølger og bøyer av i smale åpninger.

 

Lysstrålen går gjennom spalteåpningen og treffer veggen et par meter unna. Øverst er bildet på veggen i omtrent riktig målestokk

 

Kartong som lyset kan gå gjennom

 

 

 

 

 

 

 

Når bølger på sjøen passerer åpningen mellom to skjær, deler bølgene seg opp i flere bølgetog i adskilte retninger. Sånn er det med lysbølger også. Når de treffer en trang sprekk, stråler lyset ut i ulike retninger på den andre sida av sprekken. Det har vært vanskelig å se dette fenomenet helt til laseren ble oppfunnet for et halvt hundre år sida.

Vi lager en spalte ved å skjære en stripe i en mørk kartong. Stripa må ikke være for tjukk. men den må være slik at du tydelig kan se lyset komme gjennom. Vi har stilt opp kartongen i passe høyde slik at laserstrålen treffer sprekken. Så kan vi se på resultatet på en papirskjerm et par desimeter unna, eller på veggen et par meter unna. I et ikke for lyst rom ser vi at bildet på veggen er strukket ut i vannrett retning. Bildet består av en midtstripe og så flere striper på hver side. De blir svakere og svakere utover.

Kommentarer/praktiske tips

Fysikere forklarer stripene ved å anta at lys kan oppfattes som bølger lik vannbølger. Men fordi bølgelengdene i lyset er så bitte små, må også de mellomromma som kan gi avbøyning være ganske små.

Materialer og utstyr

  • Laser
  • Kartong eller tykt papir
  • Kniv
  • Tynne bøker til å stable på
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • Laser

Kan utføres i sammenheng med

Nettressurser

(forskning.no)