Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10

Lesing for læring i naturfag - TrollSat

Leseaktiviteten er knyttet til en artikkel fra Norsk Polarinstitutt i forbindelse med Sørpolekspedisjonen 2011:

Visste du at på Troll-stasjonen i Antarktis hentes det ned satellittdata fra verdensrommet?
Artikkelen omtaler ulike satellittnavigasjonssystemer og hvordan de anvendes i klimaovervåkingen i Arktis.

 

Begrepskort

Strek under begreper som du mener er sentrale for å forstå innholdet i artikkelen. Skriv ned forklaring på begrepene. Lag kort for hvert begrep, hvor begrepet skrives på den ene siden av kortet og forklaringen skrives på den andre. Spør hverandre to og to.

Let etter informasjon

 1. Les artikkelen og strek under setninger som beskriver hvordan forskerne henter informasjon om isbreer og sjøis i Antarktis i dag.
 2. Les artikkelen en gang til, og strek nå under setninger som handler om det nye satellittnavigasjonssystemet Galileo.

Leseforståelse

Bokstavelig lesing
Marker hvilke av disse setningene som tydelig er omtalt i teksten.

 1. TrollSat og SvalSat er bakkestasjoner for satellittdata.
 2. I dag orienterer vi oss ved hjelp av sola og stjernene.
 3. Man kan bl.a. bruke satellittnavigasjonssystemer til å overvåke skipstrafikk.


Tolkende spørsmål
Marker hvilke av disse setningene som kan støttes av informasjonen i teksten: 

 1. TrollSat og SvalSat er utviklet i Europa.
 2. Forskerne bruker satellittdata bl.a. til å overvåke utviklingen av isbreer og sjøis.
 3. Galileo er et nytt navigasjonssystem som vil erstatte GPS.


Anvendelse av teksten
Bruk informasjon fra teksten og det du ev. kan fra før. Hvilke av disse påstandene synes du virker fornuftige? Skriv ned noen stikkord som begrunner valgene dine. 

 1. GPS står for Geological Positioning System og er bygget for militære formål.
 2. Klima og miljødata hentet fra satellitter kan for eksempel være endringer i havnivå, havstrømmer og issmelting.
 3. Det gjenstår i dag 30 satellitter før hele navigasjonssystemet Galileo er komplett.