Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • fysikk 1
Tidsbruk
  • 15 minutt

Newtons 3. lov

I dette forsøk skal vi vise at Newtons 3. lov gjelder også når to legemer som virker på hverandre, er i akselerert bevegelse.

Framgangsmåte

  1. Kople loggeren med kraftsensorer til datamaskinen. Velg målefrekvens = 200 Hz og evt. følsomhet = Lav(1x) for begge kraftsensorene. Velg f.eks. ”skyv gir positiv verdi” for den ene og ”trekk gir positiv verdi” for den andre.
  2. Undersøk om kraftsensorene må kalibreres/nullstilles (avhenger av typen sensor og loggesystem), og gjør evt. dette.
  3. Sett opp programmet til å tegne begge kraftgrafene i samme diagram.
  4. Start loggingen, ta en sensor i hver hånd, og beveg sensorene rundt i alle retninger mens du vekselvis skyver dem mot hverandre og trekker dem fra hverandre.

Analyse

Kommentér de to kurvene i lys av Newtons 2. lov.

Materialer og utstyr

  • Datalogger med programvare
  • 2 like kraftsensorer