Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • fysikk 1

Tidsbruk

 • 15 minutt

Newtons 3. lov

I dette forsøk skal vi vise at Newtons 3. lov gjelder også når to legemer som virker på hverandre, er i akselerert bevegelse.

Framgangsmåte

 1. Kople loggeren med kraftsensorer til datamaskinen. Velg målefrekvens = 200 Hz og evt. følsomhet = Lav(1x) for begge kraftsensorene. Velg f.eks. ”skyv gir positiv verdi” for den ene og ”trekk gir positiv verdi” for den andre.
 2. Undersøk om kraftsensorene må kalibreres/nullstilles (avhenger av typen sensor og loggesystem), og gjør evt. dette.
 3. Sett opp programmet til å tegne begge kraftgrafene i samme diagram.
 4. Start loggingen, ta en sensor i hver hånd, og beveg sensorene rundt i alle retninger mens du vekselvis skyver dem mot hverandre og trekker dem fra hverandre.

Analyse

Kommentér de to kurvene i lys av Newtons 2. lov.

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover

Materialer og utstyr

 • Datalogger med programvare
 • 2 like kraftsensorer