Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7
Tidsbruk
 • 1 time

Kjemisk reaksjon med nikkelioner

Inneholder et kronestykke nikkel? Med et spesielt nikkelreagens, DMG (dimetylglyoksim), kan vi påvise nikkelioner i mynter, smykker o.l.

Gjennomføring

 1. En bomullspinne med nikkelreagens dyppes i ammoniakkløsningen og puttes i løsningen med nikkelsulfat. Hva ser du? Noter hvordan en positiv test på nikkelioner ser ut. Gjem røret for sammenligning senere.
 2. Dypp en bomullspinne med nikkelreagens i ammoniakkløsningen og gni den mot kronestykket. Hva ser du? Noter.
 3. Dypp en bomullspinne med nikkelreagens i ammoniakkløsningen og gni den mot et smykke, en nøkkel eller noe du tror kan inneholde nikkel. Får du en positiv test? Noter resultatet.
Utstyr som passer til påvising av nikkelioner. Utstyr som passer til påvising av nikkelioner.

Forslag til spørsmål og oppgaver til elevene

 • Hvordan kan vi teste på nikkel og hvordan ser en positiv test ut?
 • Forklar det du har observert og beskrevet i punkt 2.
 • Forklar det du har observert og beskrevet i punkt 3.
 • Er det nikkelioner på overflaten av et kronestykke? Inneholder er kronestykke nikkel?

Rydding

Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker:

 • Gjenbruk: kronestykket
 • Plastemballasje: tomme rør, propper og pose
 • Restavfall: tørkepapir og bomullspinner med løsninger

Faglig forklaring

Nikkelreagens lager du ved å løse 1 % dimetylglyoksim i 96 % etanol (denaturet). Dypp bomullspinnene i løsningen og la dem lufttørke. Nikkelsulfatløsningen må være mindre enn 0,25 % og ammoniakkløsningen mindre enn 5 %.

Kommentarer/praktiske tips

Denne aktiviteten er hentet fra "Kjemi på boks" aktivitetene som er laget ved Skolelaboratoriet i kjemi (UiO).

"Kjemi på boks" er en samling elevaktiviteter hvor alt elevene trenger for å gjennomføre forsøket er pakket sammen i en pose eller "på boks". Det brukes så små mengder løsninger at de kan tømmes på et stykke tørkepapir som kan kastes som restavfall. Utstyret som brukes er stort sett engangsutstyr som kastes etter bruk (sorteres og resirkuleres). På denne måten kan aktivitetene gjennomføres i et vanlig klasserom. Ved at det går med liten tid til "henting og rydding", kommer kjemien i fokus og aktivitetene blir en integrert del av gjennomgåelse av teoretisk stoff.

Materialer og utstyr

 • 4 bomullspinner med nikkelreagens
 • ammoniakkløsning i et rør
 • nikkelsulfatløsning i et rør
 • kronestykke
 • tørkepapir