Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 10-15 minutt + observasjoner i etterkant

Vannets kretsløp på vinduet!

Naturfaglige blikkfang som stimulerer til observasjon kan være så mye forskjellig. Prøv denne aktiviteten med vannets kretsløp i en plastpose.

Bruk helst en plastpose med flat ziplås på toppen. Fyll den med litt farget vann og heng den opp i et solvendt vindu. La elevene følge med på posen etter en stund. Be elevene beskrive hva som skjer.

Bruk gjerne en stor pose eller flere små, slik at dere kan sammenlikne. Er det forskjell på små og store poser? Er det forskjell på farget og ikke farget vann, og betyr mengden av vann noe?

 

Illustrasjon av forsøket.

Faglig forklaring

Når sola skinner på posen, vil vannet fordampe og stige opp i posen. Når lufta blir mettet, kondenserer vanndampen på innsiden av plastposen. Der blir den til vanndråper som renner nedover som regn. Dette er en illustrasjon på deler av vannets kretsløp.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda (KM763)
  • 7. trinn
   • utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem (KM776)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene
 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
   • registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk
 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

Materialer og utstyr

 • Plastpose(r), gjerne med flat ziplås på toppen
 • Litt vannmaling e.l. til å farge vannet med
 • Tråd eller tape til å henge opp posen med

Tema

Kan utføres i sammenheng med