Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • fysikk 2

Tidsbruk

  • 5 - 15 min

Faradays (vann)kjele

Spiller radioen hvis den legges i en kjele?

 

Spiller ennå

Sett radien til å spille høyt og legg den ned i vannkjelen. Da spiller den ikke lenger. I noen tilfeller spiller den kanskje ganske svakt, men hvis du legger lokket helt eller delvis på, stopper den helt.

Stikk så en isolert kabel, f.eks. en sløyfe på en skjøteledning, ned i kjelen. Da spiller radioen igjen. Stikker du kabelen ned gjennom tuten, spiller den også, når kabelen er kommet langt nok inn.

Istedenfor en kabel kan du stikke handa ned i kjelen, da også spiller radioen.

 

Radioen spiller ikke i bildet til venstre. Men den spiller i de to andre tilfellene.

Faglig forklaring

For at radioen skal spille, må den ta opp radiobølger. Men radiobølger kommer ikke inn i en lukket metallbeholder, f.eks. en vannkjele. Det er altså ikke lyden som blir stoppet av metallet, det er radiobølgene som ikke kommer fram til radioen i boksen.

Når vi så stikker kabelen inn i boksen, er kabelen en antenne som tar opp radiobølgene på utsida av kjelen og leder dem inni kjelen, og der oppfatter radioen dem. Når vi stikker et par fingrer inn i boksen, er vi en antenne som fører radiobølgene innafor metallet.

Kommentarer/praktiske tips

I gamle dager, før bilene var utstyrt med ytre antenner, var de ganske trygge under tordenvær. Mulige lynnedslag ble stoppet av metallkarosseriet. Nå kan det tenkes at de kan følge ledningene fra en antenne. På en moderne bil er det store vinduer, derfor er det mulig å bruke mobiltelefoner inni en bil. Likevel blir det kanskje bedre om mobiltelefonen står i kontakt med en ytre antenne. En lukket metallbeholder som blir brukt til å stenge elektriske felt ute, heter et faradaybur. Her bruker vi vannkjelen som et faradaybur. Faraday var en engelsk fysiker som levde i begynnelsen av 1800-åra.

Materialer og utstyr

  • Liten batteriradio
  • Vannkjele, gryte, metalleske, stor nok til at radioen går ned i den
  • Skjøteledning

Omtalte personer