Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • fysikk 2
Tidsbruk
  • 15 min

Slå magnetismen nord og ned

Alle låsbeslag har magnetisk nordpol øverst og sydpol nederst.

 

Jernbeslaget har nordpol nederst, sydpol øverst

Prøv med et kompass på sideflata av et kjøleskap, på en panelovn, på dør­hengsler, eller på låsbeslaget sånn som i bildet. Hold kompasset inntil kjøleskapsida nederst. Da er det sydpolen på kompassnåla som peker inn mot skapet. Før så kompasset langsomt oppover, og før eller seinere snur nåla seg sånn at nordpolen peker inn mot skapet øverst. Det viser at skapet har nordpol nederst, sydpol øverst. Gå ut og prøv kompasset på biler. De har alle magnetisk sydpol på taket og nordpol nederst på bilen. Sykkelstyrer er også magnetiske sydpoler, så sant sykkelen ikke er laget av aluminium.

 

Prøv på rette bord- eller stolbein av jern. Prøv på gjerdestolper eller porter av jern. Gamle jernovner er helt sikre. Du kan prøve på nesten alt av jern, når det står rett opp og ned og du kan komme til endene. Det nytter ikke med vannrør av jern, for enden av dem ligger ofte langt unna nede i jorda.

Få tak i en jernbolt (ikke stål) eller et jernrør på 20 cm eller mer. Hold bolten slik at den peker på skrå nedover og mot nord. Slå bolten hardt med en hammer flere ganger. Prøv med kompasset: Bolten har nordpol nederst og sydpol øverst.

 

Vi slår nordpolen ned i bolten som peker nord og ned. Nordpolen blir da nede og sydpolen oppe.

Snu bolten sånn at nordpolen vender opp og sydpolen peker på skrå nedover mot nord. Slå bolten hardt med en hammer flere ganger. Prøv med kompasset: Du har snudd magnetismen i bolten. Du har slått nordpolen ned, og fått sydpolen øverst igjen.

Faglig forklaring

I vår del av verden trekker jordmagnetismen magnetnåla nordover og nedover. Jern består av atomer som alle er småmagneter. Jordmagnetismen trekker på dem hele tida. En gjerdestolpe av jern står rett opp og ned og etter hvert trekker og vrir jordmagnetismen på småmagnetene sånn at mange av dem stiller seg inn med nordpol nedover. Dette går langsomt, men når vi slår på bolten, rister vi på alle atomene, og da er det lettere for jordmag­netismen å snu på dem.

I stål og mange jernlegeringer er atomene så fast bundet til hverandre at de ikke lar seg riste løs. Derfor er det ikke helt sikkert at du får til dette forsøket med den første og beste bolten du prøver.

I Antarktisk, er det sydmagnetismen som blir trukket ned, altså omvendt av hva vi har her. Langs ekvator må du holde bolten vannrett i N-S-retningen for å flytte magnetismen.

Kommentarer/praktiske tips

De som har store jernovner kan være helt sikre på at de har sydpol øverst, for atommagnetene snur seg værlig lett når de har høy temperatur. Det samme gjelder radiatorer av jern. I Australia har bilene nordpol på taket.

Materialer og utstyr

  • Kompass
  • Jernstang
  • Hammer