Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • fysikk 2

Magnetfeltet rundt strømmen

Strømmen dreier kompassnåla.

 

Ferdig til start

Klipp til en lang strimmel av aluminiumsfolie og legg strimmelen på et bord i nord-syd-retning. Legg et kompass på Al-strimmelen. Kompassnåla peker langs strimmelen, mot nord.

Bøy til endene av strimmelen sånn at de når bort til polene på et lommelyktbatteri. Det er best med et flatt 4,5 V batteri, men det går med runde 1,5 V batterier også. Noen batterier har stålkappe. Da må de ligge langt vekk fra kompasset. Send et kort strømstøt gjennom strimmelen. Strømmen går fra + til - mot nord under kompasset. Legg merke til kompassnåla. Strømstøtet bør være kort, for Al-strimmelen leder så godt at du fort bruker opp batteriet, og dessuten kan du brenne deg på strimmelen.

Snu batteriet sånn at strømmen fra + til - går mot syd under kompasset. Legg merke til hvilken vei kompassnåla slår nå.

Du kan også gjøre forsøk med strimmelen oppå kompasset.

Bilde 1: Når strømmen går fra syd mot nord under magnetnåla, slår den ut mot øst/høyre. Bilde 2: Når strømmen går fra nord mot syd under magnetnåla, slår den ut mot venstre. Bilde 3: Når strømmen går fra syd mot nord over magnetnåla, slår den ut mot venstre.

 

Strøm blir magnetisk. Fra Fysikk på roterommet, NRK.

Faglig forklaring

Forsøkene viser at hvis strømmen skyver en magnetisk nordpol mot høyre over ledningen, så skyver den mot venstre under ledningen. Vi sier da at magnetfeltet over ledningen har retning mot høyre, mens det er rettet mot venstre under ledningen. Vi kan vise at strømmen lager et magnetfelt som går rundt ledningen. Hvis du tenker deg at du ser langs Al-strimmelen i strømretning, vil magnetfeltet rundt ledningen ha retning med urviserne.

Kommentarer/praktiske tips

Den danske fysikeren Ørsted gjorde dette forsøket en gang i 1820-åra. Han måtte lage batteriene selv. Istedenfor Al-remser brukte han nok koppertråd. Ørsteds forsøk var det aller første som viser at elstrøm virker på en magnet.

Materialer og utstyr

  • Lommlyktbatteri
  • Kompass
  • Aluminiumsfolie