Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • fysikk 2

Tidsbruk

  • 15 - 30 min

Jordmagnetisk huske

Når det går et strømstøt i aluminiumsstrimmelen, virker det magnetiske krefter fra jorda på strimmelen. Den blir skjøvet litt til side og begynner å svinge, som en huske.

 

Lag en kortvarig kontakt

Klipp til noen smale strimler av aluminiumsfolie. Surr endene sammen til en ca 2 meter lang sammenhengende strimmel. Surr strimmelen rundt toppen av en 1,5 L flaske, sånn som du ser på bildet. Den delen av strimmelen som går ned til den ene polen på batteriet, skal være omtrent 3/4 m lang og henge i en bue i nord-syd-retning. Den høyeste enden skal være mot nord.

Den andre delen av strimmelen skal lede til den andre polen på batteriet. Hold den løse enden i handa og lag kontakt med batteriet i en bestemt rytme. Begynn med å lage en kortvarig kontakt én gang i sekundet. Da ser du at Al-strimmelen svinger til side. Tilpass kontaktrytmen til svingningene av strimmelen. Når rytmen passer, får du de største utslagene.

Du kan legge et kompass under strimmelen. Da ser du at nåla slår ut når det går strøm i lederen. Bildene er forstørrelser av nærområdet rundt batteriet.

 

Uten strøm i strimmelen peker kompasset mot nord Kompassnåla slår ut når det går strøm

Faglig forklaring

Når det går et strømstøt i Al-strimmelen, virker det magnetiske krefter fra jorda på strimmelen. Den blir skjøvet litt til side og begynner så vidt å svinge, som en huske. Nå gjelder det å gi nye strømstøt, og dermed nye puff på en sånn måte at svingningene vokser. La oss anta at det første puffet var mot venstre. Neste puff må da komme når strimmelen etter en svingning igjen er på vei mot venstre. Svingningene følger en bestemt takt, og vi må gi strømstøt i den riktige takta. Det må vi prøve oss fram til.

Kommentarer/praktiske tips

Fordi jorda er en magnet har kompasset vært et nyttig hjelpemiddel for navigasjon. Noen trekkfugler har et slags innebygd kompass som føler retningen av jordmagnetismen. Forsøket med kompasset som slår ut når det går strøm i lederen, ble første gang gjort av dansken Christian Ørsted i 1820-åra. Det var det første eksperimentet som viste at elektrisk strøm virket på en magnet.

Materialer og utstyr

  • Høy flaske
  • Flatt lommelyktbatteri
  • Aluminiumfolie
  • Saks
  • Kompass (eventuelt)