Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • fysikk 2

Tidsbruk

  • 5 - 15 min

Se vekselstrømmen

Se glødetråden svinge med vekselstrømmen.

 

Glødetråden er den tydeligste. De svakere trådene er speilbilder i glasset.

Strømmen i elledningene våre går att og fram. Femti ganger i sekundet går strømmen i én retning. Femti ganger i sekundet går den i motsatt retning. Strømmen snur altså hundre ganger i sekundet, og hver gang er det et lite øyeblikk da det ikke går noe strøm.

For å se at strømmen veksler, kan vi bruke en kulltrådlampe og en ikke altfor svak mag­net. Kull­trådlamper får vi kjøpt i el­for­retninger, kanskje under navnet dekor­lamper. De har klart glass, og glødetrå­den er godt synlig.

Når vi tenner lam­pa, ser vi glødetrå­den som en skarp strek. Før magneten lang­somt inn mot lam­pa. Prøv deg fram. Når magneten kom­mer nær nok, be­gynner glødetråden å svinge. Da ser den ullen ut og ser ut som om den er flere millimeter brei. Du må gjøre dette langsomt. Hvis du har en sterk magnet, er det fort gjort å få så store svingninger at glødetråden ryker.

Magneten nærmer seg lampa. Da vibrerer glødetråden. Bildet av den blir breiere og ullent. Speilbildene blir enda breiere.

Faglig forklaring

Det er kraft på glødetråden fra magneten bare når det går strøm i tråden. Krafta skifter retning hver gang strømmen skifter retning, derfor blir glødetråden skjøvet att og fram i takt med vekselstrømmen.

Kommentarer/praktiske tips

Enkelte gamle lysstoffrør blafrer nær endene i takt med vekselstrømmen når de er utbrukt.

Materialer og utstyr

  • Kulltrådlampe
  • Magnet