Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 5-7
Tidsbruk
  • 5 - 15 min

Gjenstridig matpapir

Legg et lite stykke matpa­pir eller mellomleggspa­pir på handflata. Etter noen sekunder, kanskje ett minutt, krøller papiret seg sammen slik vi ser på bildene. Snu papiret og det krøller seg andre veien.

Forsøket går ikke like lett med alle slags papir, men vi har fått det til med de typene matpapir vi har brukt. Papiret må ikke være for tykt. Det går ikke med porøst papir.

Et glatt matpapir på handa

Det krøller seg snart opp

 

 

 

 

 

 


Det er lett å tro at dette må ha med varmen fra handa å gjøre, men se da på neste forsøk: 

Her har vi lagt to mellomlagspapir på et svart papir. Den ene halvdelen av det svarte papiret er fuktet, den andre halvdelen er tørr. Vi ser at mellomlagspapiret på den våte delen krøller seg, mens det holder seg flatt på den tørre delen. Dette forsøket går med mange slags papir.

Papiret som ligger på vått underlag krøller seg

Faglig forklaring

Når vi legger papiret på handa, kommer det ørlite fuktighet fra handa opp på undersida av arket. Fuktigheten trenger inn i porene på undersida som derfor utvider seg. Oversida av papiret holder seg tørt og utvider seg ikke.

Det andre forsøket går fortere enn det første fordi handa ikke er så våt som det svarte papiret.

Kommentarer/praktiske tips

Utforsking

La elevene legge et lite stykke mellomleggspapir på håndflata si og observere hva som skjer.

La elevene tenke gjennom hvorfor de tror dette skjer.

Be elevene legge en plan for hvordan de kan undersøke hypotesene sine. I eksperimenteringa er det viktig bare å forandre en faktor av gangen. 

Elevene må notere resultatene av undersøkelsene sine.

Denne aktiviteten er flott som utgangspunkt for å arbeide med utforsking. La først elevene observere hva som skjer når papiret ligger i hånda. At det krøller seg skaper gjerne undring - hvorfor krøller det seg? Elevene kan komme med forslag til forklaringer (hypoteser). To vanlige hypoteser er at det har med varmen eller fuktigheten å gjøre. Elevene kan videre planlegge hvordan de kan teste de to hypotesene. F.eks. legge papir på en tørr og en fuktig svamp eller legge papir på en kald og en varm plate. I eksperimenteringen er det viktig bare å endre én faktor av gangen. 

Bakgrunnsstoff

I begynnelsen av forrige århundre ble mellomlagspapir ofte brukt som skille mellom matvarer, f. eks. i sjokoladeesker. Barn brukte da å leke med dette papiret og kalte det trollpapir.

Trematerialer slår seg fordi det kommer mer fukt på den ene sida enn på den andre. Trematerialer vider seg ut i fuktig vær, og trekker seg sammen innendørs om vinteren.

Materialer og utstyr

  • mellomleggspapir (matpapir)
  • papir
  • våt klut

Kan utføres i sammenheng med