Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
  • biologi 1
Tidsbruk
  • 5 - 15 min

Hårrør

Vann stiger i trange rør

Et hårrør er et trangt rør, og jo trangere dess mer stiger vannet. Men selv en kulepennhylse er trang nok til å virke som et hårrør. Det må være en hylse av den gjennom­siktige typen. Ta vekk blekkpatronen og stikk hylsa ned i vann så den blir fuktig overalt. Når du holder enden i vann, står vannet inni røret høyere enn utafor.

Den enden av røret som er nærmest skrivespissen, er trangest, og der stiger vannet mest. En pipette er et trangt glassrør som er åpent i begge ender. Det er trangere enn kulepennhylsa, og derfor stiger vannet mye høyere i det. En dråpeteller er en pipette med en gummibelg på den ene enden. Ta vekk gummibelgen, så kan du bruke resten til å se at vannet stiger i hårrør.

I noen rør synker vannet

Smør innsida av en kulepennhylse med vaselin. Til det kan du bruke en fyrstikk eller noe sånt. Stikk dette hårrøret forsiktig ned i vann. Da står vannoverflata inne i røret lavere enn utafor.

 

Vann stiger i en pipette. Vi har farget vannet for at det skal syns bedre. Med vaselin langs veggene synker vannet i kulepennhylsa.

 

 

 

 

 

 

Dressing og hårrørseffekten. Fra Roterommet 1984, NRK.

Faglig forklaring

Vann fukter både plast og glass. Det betyr at trange rør av plast eller glass trekker vann oppover langs rørkanten. Du ser tydelig at vannoverflata i røret er høyest langs kanten, og så er det en dal i midten.

Vann fukter ikke vaselin. Tvert i mot, vann og vaselin avskyr hverandre. Her skyver kreftene langs kanten van­net nedover. Vi ser at i vaselinrøret er vannoverflata høyest på midten.

Kommentarer/praktiske tips

Du kan se at vann og brus og kaffe og melk trekker seg litt oppover langs glasset eller koppen. Vann trekker seg opp gjennom porene i papir. I leire kan det være så trange åpninger at vann kan suges hele 40 meter opp. Noen potteplanter vanner man bare på skåla. Hårrørskrefter i jorda trekker vannet opp til røttene.

Materialer og utstyr

  • Tom, klar kulepennhylse
  • (Pipette eller dråpeteller)
  • Vaselin
  • Glass med vann