Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 3-4

Tidsbruk

  • 5 - 15 min

Strikk krymper

Hvis du varmer opp en strikk, vil den utvide seg eller krympe?

 

Strekk en strikk over to bein på en stol som står opp ned. Bruk en bly­ant eller pinne eller su­gerør til vi­ser, og la den peke på et fast merke. La oppstillingen stå i noen minutter.

Beina og viseren deler strikken i fire deler. Varm opp en av disse delene ved å føre en brennende fyrstikk hurtig att og fram langs strikken. Ikke hold fyrstikka i ro, for da brenner du kanskje av strikken.

De fleste venter at den delen av strikken som blir varm, skal vide seg ut, og at viseren vil bevege seg og vise det.

Men viseren går den andre veien, fordi spent gummi trekker seg sammen når temperaturen øker.

 

Den borterste høyre firedelen av strikken blir varmet opp. Den trekker seg sammen og trekker blyanten med seg. Den borterste høyre firedelen av strikken blir varmet opp. Den trekker seg sammen og trekker blyanten med seg.

Kommentarer/praktiske tips

De aller fleste stoffer vider seg ut ved oppvarming, men det er noen unntak. Vann for eksempel trekker seg sammen fra 0 °C til 4 °C. Og spent gummi trekker seg også sammen under vanlige temperaturområder. Når vi setter strikken over stolbeina, oppstår det spenninger mellom molekylene i gummien. Molekylene retter seg så inn etter hverandre, men det tar litt tid før de kommer i riktig balanse. Som regel går det fort nok til at du kan prøve oppvarmingen med en gang. Men sikker er du bare hvis molekylene får tid til å komme i riktig stilling.

Materialer og utstyr

  • Strikk
  • Stol- eller bordbein
  • Blyant til viser
  • Fyrstikker