Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 30 min

Falske terninger

Øyet tolker romlige figurer på ulike måter.

Vi har kuttet til en melkekartong sånn at vi sitter igjen med et hjørne med tre like store kvadratiske sideflater.

 

1) Et hjørne av en melkekartong. 2) Det samme hjørnet, sett fra innsiden. 3) Innsidene av tre hjørner.

I det første fotografiet er hjørnet satt slik at vi ser utsidene av to flater og innsida av en. Da ser vi hjørnet sånn som det virkelig er. I det neste bildet er hjørnet plassert slik at vi ikke ser noen utsider, bare innsider. For noen ser bildet da ut som en terning. Men noen oppfatter det også som et innhult hjørne. For mange skifter det mellom disse to inntrykkene. Vi har tegnet terningøyer på innsidene av kartongen for å lette illusjonen om at det er utsida vi ser. I det siste bildet er det tre innhule hjørner av kartongesker av forskjellige størrelser, men det er ikke vanskelig å oppfatte dem som terninger.

Lag et hjørne av passende kartong. Hold kartongen i handa eller legg den på et bord og se på den. Pass på at du bare ser innsider. Da kan det se ut som om bildet plutselig snur seg så du ser en terning, og så går det kanskje tilbake igjen til et innhult hjørne. Det er ofte gunstig å lukke det ene øyet, for da svekker du dybdesynet ditt.

Vri Når du ser hjørnet som terning, så prøv å vri langsomt på den. Da ser det ut som om terningen vrir seg i gal retning.

Faglig forklaring

I fotoet av hjørnet ligger alle linjene i én flate, og vi har liten hjelp av dybdesynet. Derfor er det vanskelig for hjernen å vite om hjørnepunktet er forrest eller bakerst. Noe hjelp er det i lengden av sidekantene. Hvis vi ser på et virkelig hjørne med begge øyer og i liten avstand, holder figuren seg som et innhult hjørne. Det er fordi dybdesynet da har stor betydning. Hvis vi ser med bare ett øye, kommer terningillusjonen lettere. Det gjør den også på stor avstand, selv med to øyer.

Materialer og utstyr

  • Melkekartong
  • Saks, kniv
  • Tusj

Kan utføres i sammenheng med