Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

  • 5 - 15 min

Lyd i metallstav

Slå på en metallstav og hør hvordan svingingene i staven lager lyd.

 

Når vi slår på en metallstav, oppstår det svingninger i staven. Holder vi den riktig, svinger den så sterkt at vi hører lyd. I bildene bruker vi en ca ¾ m lang aluminiumstav. Den er kvadratisk med sidekanter på litt mer enn 1 cm. Vi kan bruke jernstaver også.

Hold staven med tommel og pekefinger, nøyaktig på midten. Slå forsiktig med hammerskaftet på tvers av staven. Samtidig som vi hører lyden fra den svingende staven, føler vi varsomt på den med en finger. Da kjenner vi svingningene. Staven svinger på tvers, mest i begge ender og ikke noe på midten.

Vi kan også slå med hammerhodet langs staven rett inn fra enden. Da får vi svingninger på langs. Dem kan vi kjenne på endeflatene. Det blir en høy pipetone som varer lenge. Det er disse svingningene som lager lyden i lufta.

Hvis vi holder staven andre steder enn på midten, blir det som regel ikke så fine toner. Men vi kan også holde staven flere steder der det blir fine toner. Prøv deg fram. Holder du staven med hele neven, blir det ingen pipetoner.

 

Slå på tvers og kjenn på staven Slå på langs

 

Faglig forklaring

Der vi holder to fingrer, svinger ikke staven. Det er størst svingeutslag ved begge endene. Svingningene i staven setter i gang svingninger i lufta, og svingningene i lufta når fram til våre ører. Høyttalere, telefoner og høreapparater virker også sånn.

Materialer og utstyr

  • Metallstav, 1/2 m - 1 m
  • Hammer

Kan utføres i sammenheng med