Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1

Tidsbruk

 • 5 - 15 minutter

Brusboks og lufttrykk

Press sammen en brusboks ved å endre lufttrykket inne i boksen.

Hell litt vann, en centimeter, i bunnen av boksen, og sett den på kokeplata. Vent til den koker og la den fosskoke en liten stund. Ta så boksen, bruk hanske, snu den fort opp ned og stikk den ned i det kalde vannet.

Boksen smeller og klapper sammen.

Vann helles i en brusboks som står på ei plate Boksen klapper sammen

Faglig forklaring

Vannet koker og blir til vanndamp som driver lufta ut av boksen. Når vi setter åpningen av boksen ned i vann, blir dampen raskt avkjølt og blir til vann igjen, som tar flere hundre ganger mindre plass enn dampen. Da blir det lite trykk igjen inne i boksen til å stå imot lufttrykket på utsida.

Kommentarer/praktiske tips

Ved hjemmehermetisering er det varm luft og vanndamp inne i glasset før vi setter på lokket. Når glasset blir kaldt igjen, blir vanndampen til vann og lufta trekker seg sammen og det blir undertrykk. Det større lufttrykket utafor presser lokket fast mot gummiringen.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Fenomener og stoffer
   • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer
 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

Materialer og utstyr

 • Tom brusboks
 • Kar med vann
 • Kokeplate
 • Hanske