Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

 • 5 - 15 min

Stikk hull i en ballong uten at den sprekker

Det er i hvert fall to måter å gjøre det på.

Sett en teipbit på bal­longen. Tei­pen bør være av god kvali­tet. Vi har brukt av den typen som nesten ikke syns. Ballon­gen tåler godt knappe­nålshul­let gjennom tei­pen.

I nærheten av der du har knyttet for bal­longen, er gum­mien ikke struk­ket. I noen ballonger er også den andre enden slapp. I disse områdene kan du stikke med knappenåla uten at ballon­gen sprekker. Det går i hvert fall ofte bra.

 

Teipen holder gummien sammen, mens gummien aleine ville ha revnet Der gummien ikke er spent, kan man stikke hull i ballongen

Faglig forklaring

I en oppblåst ballong er gummien spent og et hull i gummien fører da oftest til at hullet vider seg ut. Det gjelder ikke i områder der gummien ikke er strukket.

Kommentarer/praktiske tips

Det går ikke an å stikke hull i den spente delen av gummien. I såkalte uknuselige glass er det sterke spenninger. Der kan man verken skjære eller borre, for da springer oftest glasset i tusen knas.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
 • Etter 10. årstrinn
  • Teknologi og design
   • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn

Materialer og utstyr

 • Ballonger
 • Teip
 • Nål og spiker

Nettressurser