Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 3-4
  • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
  • 5 - 15 min

Stikk hull i en ballong uten at den sprekker

Det er i hvert fall to måter å gjøre det på.

Sett en teipbit på bal­longen. Tei­pen bør være av god kvali­tet. Vi har brukt av den typen som nesten ikke syns. Ballon­gen tåler godt knappe­nålshul­let gjennom tei­pen.

I nærheten av der du har knyttet for bal­longen, er gum­mien ikke struk­ket. I noen ballonger er også den andre enden slapp. I disse områdene kan du stikke med knappenåla uten at ballon­gen sprekker. Det går i hvert fall ofte bra.

 

Teipen holder gummien sammen, mens gummien aleine ville ha revnet Der gummien ikke er spent, kan man stikke hull i ballongen

Faglig forklaring

I en oppblåst ballong er gummien spent og et hull i gummien fører da oftest til at hullet vider seg ut. Det gjelder ikke i områder der gummien ikke er strukket.

Kommentarer/praktiske tips

Det går ikke an å stikke hull i den spente delen av gummien. I såkalte uknuselige glass er det sterke spenninger. Der kan man verken skjære eller borre, for da springer oftest glasset i tusen knas.

Materialer og utstyr

  • Ballonger
  • Teip
  • Nål og spiker

Nettressurser