Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
  • 5 - 15 min

Barometer i plastpose

Har du et barometer, kan du gjøre to enkle forsøk med det uten å skade instrumentet.

 

Barometer i plastpose

Legg barometeret inn i en gjennomsiktig plastpose. Fyll posen med luft og knytt den godt igjen. Trykk på posen og se hva som skjer.

 

 

 

 

Ta baromteret (uten pose) med i en heis. Jo flere etasjer heisen kjører over, dess bedre. Du trenger egentlig ikke heisen, for du kan gå trappene i steden. Gå fra kjeller til loft og les av barometertrykkene nøyaktig begge steder.

Faglig forklaring

Barometeret viser at trykket synker med omtrent 13 pascal (0,13 millibar, eller 0,1 mmHg) for hver meter stigning. En stigning på noen få etasjer gir da et synlig utslag.

Forsøket viser at det er mindre luft over oss i 4. etasje enn i kjelleren.

Kommentarer/praktiske tips

Barometeret er en enkel høydemåler. Jo høyere opp vi kommer, dess tynnere er lufta og i store høyder får vi ikke nok oksygen hvis vi anstrenger oss. I to tusen meters høyde er luftmotstanden liten og ski- og skøyteløpere kan gå fortere enn i lavlandet. Til gjengjeld møter de ofte veggen på grunn av mangel på oksygen.

Materialer og utstyr

  • Barometer
  • Plastpose
  • Hyssingstump
  • Heis / trapp
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • Barometer