Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

  • Ute

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 15 min

Vanntrykk og vannfart

Hvilken stråle spruter lengst?

Lag tre like store hull rett over hverandre i en 1,5 liters plastflaske. Du kan smelte hull med en ståltråd eller binders som du varmer over et stearinlys, sånn som på bildene. Det nederste hullet skal være 5 cm over bun­nen, det øverste 5 cm under der vannoverflata skal være. Det tredje hullet skal være midt mel­lom det øverste og det nederste.

Smelt hull i flaska

Sett flaska høyt. Fyll den med vann til 5 cm over det øverste hullet. Fyll etter med vann sånn at overflata er i samme høyde hele tida, selv om det renner vann ut gjen­nom de tre hullene. Se på strålene. Strålen fra det øverste hullet har minst fart. Strålen fra det nederste har størst fart. Hvis flaska står høyt nok, kommer den nederste strålen lengst, mens den øverste faller nesten rett ned.

Sett flaska på et vannrett underlag. Den øverste og nederste strålen kommer nå akkurat like langt, de treffer underlaget på samme sted. Men hvor langt kommer den midterste på et vannrett underlag?

Sett flaska høyt Sett flaska på et vannrett underlag

Faglig forklaring

Strålene følger hver sin fallparabel. Trykket i vannet er størst nederst og derfor har den nederste strålen størst vannrett fart, men den har minst fallhøyde.

Man kan regne ut at på vannrett underlag, og med det utstyret vi har her, går den øverste og nederste strålen like langt, men den midterste går lengst.

Kommentarer/praktiske tips

En pakke som blir sluppet fra et fly, har til å begynne med samme fart som flyet. Pakka vil i lufttomt rom følge en fallparabel og hele tida være loddrett under flyet. Men luftmotstanden bremser farta, og etter en liten stund faller pakka rett ned og med konstant fart. Fra et vindu i 1. etasje kan du kanskje kaste en ball 20 m før den treffer bakken. Fra et vindu i 12. etasje kommer du kanskje dobbelt så langt, men du kommer ikke stort lenger om du kaster fra 104. etasje.

Materialer og utstyr

  • Plastflaske med tre hull
  • Mugge med vann
  • Stearinlys
  • Binders
  • Fyrstikker