Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 15 min

Koplede pendler

Hva skjer når du setter den ene pendelen i svininger?

 

For å få to helt like pendler brukte vi to brusflasker. Vi laget hull midt i skrukorkene, så vi kunne stikke hyssingen gjennom og binde knute på undersida. Pendlene henger i ca 1 m lange hyssinger, i 2 - 3 desimeters avstand.

Vi prøvestarter pendlene for å være sikre på at de har samme svingetid. Trekk begge like langt ut til en side og slipp dem samtidig. Da skal de svinge i takt. Hvis de ikke gjør det, må vi forkorte den pendelen som har lengst svingetid, altså den som sakker etter.

Når vi har fått dem til å svinge i takt, lager vi en kopling mellom dem. Vi kan binde en tråd eller tynn hyssing fra den ene til den andre pendelhyssingen. Koplingshyssingen skal være stram.

Når pendlene og koplingen henger helt stille, trekker vi den ene flaska ut og slipper den. Vi ser at etter en stund begynner den andre flaska å svinge også. Den andre svinger mer og mer, samtidig som den første svinger mindre og mindre, til den stopper helt. Så gjentar det samme seg i omvendt rekkefølge. Svingningene flytter seg altså att og fram mellom de to pendlene.

 

Høyre pendel henger rett ned. Vi har satt i gang venstre pedel. Etter en stund er det høyre pendel som svinger, mens venstre er i ro.

Kommentarer/praktiske tips

Med dette utstyret kan vi gjøre mange pendelforsøk. Vi kan starte en av pendlene i en sirkel, de kan pendle på skrå, vi kan variere mengden av vann i flaskene. Vi kan flytte koplingssnora opp eller ned langs pendelsnorene, osv. Det er bare når pendlene er like lange og like tunge at energien skifter helt over fra pendel til pendel.

Materialer og utstyr

  • 2 like plastflasker fylt med vann
  • Hyssing
  • Opphengningsmulighet