Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 5 - 15 min

Hyssing leder lyd

Hører du klokkeklangen?

Når skeia dunker mot bordkanten hører du rådhusklokker

Bind ei spiseskei i en tynn hyssing, sånn som på bildene. Hyssingendene kan være 20 - 30 cm lange. Klem hyssingendene inn mot øret. La skeia henge fritt, og hyssingene skal ikke komme borti noe. Dunk skeia mot en bordkant, og du hører en klokkelyd. Jo større skei dess større klokke. Når skeia henger i en tynn tråd, kan svingningene i skeia holde seg lenge. Holder vi i skeia med fingrene, blir svingningene øyeblikkelig borte.

Faglig forklaring

Svingningene i skeia går bedre langs den stramme tråden opp til øret enn gjennom luft.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Fenomener og stoffer
   • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer
 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen

Materialer og utstyr

• Tynn hyssing
• Spiseskei, eller annen stor skei