Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Det merkelige røret

Det merkelige røret har en tråd som stikker ut av hver ende av røret.

Jente som trekker i det magiske røret

Hold i hver ende av trådene som vist på bildet og trekker i den nederste tråden. Hva skjer?

Prøv å lage en forklaring på hvordan røret ser ut inni. Forklaringen bør inneholde tekst og en figur.

 

 

Faglig forklaring

Skisse av det merkelige røret

Prinsippet for bevegelsen i røret ligner en talje.

Slik lager du røret:

 1. Ta en papprør og lag et hull nede på den ene enden.
 2. Dra den ene tråden gjennom hullet og fest enden med en tape-bit på utsiden av røret, som vist påfiguren..
 3. Den øverste snoren er festet til en binders. Tre den nederste tråden inn på bindersen.
 4. Røret må deretter dekkes av et papir slik at ingen ser hvordan tråden er festet.

 

Kommentarer/praktiske tips

Denne aktiviteten utfordrer elevenes tanker og kreativitet. Det er en åpen oppgave som kan gi grobunn for ulike svar. Elevene skal komme med forklaringer og hypoteser, diskutere dem og bruke naturfaglige begreper og prinsipper. Det viktigste er en fruktbar dialog underveis. Om mange elever har den samme hypotesen kan den testes og elevene kan få en mulighet til å komme med et nytt forslag.

Det merkelige røret tar forskerspiren på alvor og utfordrer elevene på en annen måte enn et forsøk som baserer seg på at elevene skal følge en oppskrift.

Det er viktig å få elevene til å skrive ned forklaringen, fordi dette gir dem en unik trening til å bruke begreper.

Lag et stort rør og heng i skolegården.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer (KM679)
   • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper (KM786)
  • 4. trinn
   • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar (KM793)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Materialer og utstyr

 • tegnepapir
 • blyant

Til det merkelige røret

 • papprør (50 cm eller lengre)
 • en tråd som er litt lengre enn røret og en som er dobbelt så lang som røret
 • binders
 • innpakningspapir
 • tape