Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 5-7

Steinspill

I dette spillet skal du sortere mønster, steiner og historier.

Steinspill
  1. Klipp ut brikkene og tabellen.
  2. Legg brikkene på riktig plass i tabellen

Dette er en fin oppsummeringsoppgave etter å ha jobbet litt med de ulike bergartene.

Førskolebarn, Rammeplanen, Natur, miljø og teknikk

  • barn skal bli kjent med og få forståelse for planter, dyr, landskap,  årstider og vær
  • lære å iaktta, undre seg , eksperimentere, systematisere, beskrive  og samtale om fenomener i den fysiske verden

Materialer og utstyr

  • tabell og brikker (se vedlegg)

Vedlegg