Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4

Tårnmodeller

Bygg modell av et tårn og eksperimenter med det.

Gjør dere kjent og bygg modeller

Finn eksempler på master og tårn i nærheten av der dere bor, for eksempel fjernsynsmaster, kraftmaster og fyrtårn. Lag en tegning av et kjent tårn eller mast og fortell hvilken funksjon den har.

Bygg en modell av et tv-tårn. Da kan det være lurt å følge designprosessen som vist på figuren under. Bruk egen tegning eller se på et bilde av et tårn. Skisser mulige former og vurder tekniske løsninger. Fest tårnet på en treplate som fungerer som en fundamentplate.

Bygg en modell av ei vindmølle etter egen tegning eller et bilde. Følg designprosessen her også. Skisser mulige former og vurder tekniske løsninger. Fest vindmøllemasta på en fundamentplate. Vindmøllens rotorblader bør kunne gå rundt.

Designprosessen Tårn med trinse og lodd Tårn med trinse og lodd

Eksperimenter med modellene

Fest en tråd ved toppen av tårnet og la den gå over en trinse som vist på figuren til høyre.

Hvor tungt må loddet være for at tårnet skal tippe, og hvor langt fra sentrum av tårnet henger tråden?  Er disse verdiene avhengige av hverandre? Hvordan?

Ta av lodd og trinse igjen. Dra tårnet litt til siden og slipp det for å beregne svingefrekvensen. Tårnet vil da vippe frem og tilbake, og ved å telle og ta tiden på noen svingninger, kan dere beregne frekvensen. En svingning er når tårnet vipper frem og tilbake én gang. Legg noe tungt på tårnet og gjenta vippingen og målingen. Endrer frekvensen seg?

Oppsummering

Samtale i gruppen om hva som skal til for å lage stabile tårn. Hvordan sørger vi for at de står støtt? Hva gjør vi for at de ikke skal tippe? Hva slags konstruksjoner ser ut til å gi et mest stabilt tårn?

Materialer og utstyr

 • papprør (postrør)
 • blomsterpinner
 • papp/finér
 • lim
 • ispinner
 • ståltråd
 • fargestifter
 • plate til fundament
 • snor
 • trinse
 • lodd